Kancelář

Advokátní kancelář byla založena roku 2010 po samostatné dlouholeté advokátní praxi partnerů advokátní kanceláře. Ve svém pražském sídle na Národní třídě poskytuje naše advokátní kancelář kompletní právní servis, a to zejména v oblasti obchodního, občanského a nemovitostního práva. Naší prioritou je vstřícný osobní přístup, profesionálně odvedená práce, diskrétnost a dostupnost právních služeb za přijatelné ceny pro klienta.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby jak fyzickým, tak právnickým osobám, svým zaměřením se orientuje především na podnikatelský sektor a firemní klientelu, spolupracuje také s veřejnoprávními korporacemi. Advokátní kancelář usiluje v co největší míře o pochopení ekonomických cílů klienta a snaží se porozumět jeho podnikání tak, aby mohla navrhnout účinné řešení vedoucí k co nejefektivnějšímu dosažení podnikatelských záměrů klienta. Při své práci klade naše advokátní kancelář velký důraz na profesní etiku a na budování dlouhodobých vztahů s klienty, založených na vzájemné důvěře a respektu.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby jak při přípravě smluvních dokumentů a jiných právních úkonů, tak i v případech uplatňování nároků z nich plynoucích, včetně uplatňování před soudy obecnými, rozhodčími, jakožto i před soudem Ústavním. Podle okolností případu advokátní kancelář zastupuje klienta při jednáních s příslušnými státními orgány a institucemi, popřípadě dalšími subjekty, které mají pro konkrétní případ zásadní význam.