Partneři

Mgr. Rudolf Šimon

Mobil +420 603 874 643
E-mail simon@msak.cz

(Nar. 1972 v Ostravě) absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, je zakladatelem a partnerem Advokátní kanceláře MOZGOVÁ & ŠIMON.

Člen České advokátní komory.

JUDr. Kamila Mozgová, Ph.D.

Mobil +420 731 844 844
E-mail mozgova@msak.cz

(Nar. 1977 v Brně) absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, je zakladatelem a partnerem Advokátní kanceláře MOZGOVÁ & ŠIMON.

Člen České advokátní komory
Člen International Bar Association
Člen European Women Lawyers Association

Zaměření

Zabývá se především obchodním právem, právem hospodářské soutěže a právem v oblasti nemovitostí, jakož i oblastí práv k nehmotným statkům. Vedle uvedených oblastí se věnuje též sporné a smluvní agendě práva občanského a obchodního, účastní se na procesu vymáhání pohledávek.

Zaměření

Ve své právní praxi se věnuje zastupování domácí i zahraniční klientely v soudních a správních řízeních a rovněž nesporné a smluvní agendě, a to zejména v oblastech práva obchodního, občanského a pracovního práva. Vedle uvedených oblastí se věnuje též franchisingu a správě a vymáhání pohledávek.

Specializace

  • Obchodní právo závazkové a právo korporací
  • Duševní vlastnictví a jiná práva k nehmotným statkům (vč. práva na ochranu osobnosti, dobré pověsti a proti nekalé soutěži)
  • Občanské právo a právo nemovitostní
  • Insolvence
  • Trestní právo (hospodářská kriminalita)

Specializace

  • Obchodní právo závazkové
  • Směnečné právo
  • Právní vztahy k nemovitostem
  • Právo nekalé soutěže
  • Rodinné právo – včetně práva EU